Skip to content

PRIVACYVERKLARING - HIRIT

1.           Inleiding

1.1.       Deze verklaring beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door HIRIT. 1.2.       HIRIT exploiteert een onderneming gericht op de werving & selectie van IT professionals voor haar klanten. Daarbij verwerkt HIRIT persoonsgegevens. 1.3.       HIRIT gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om deze gegevens te beschermen. HIRIT houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2.          Contact met HIRIT

2.1.       Als je naar aanleiding van deze verklaring contact met HIRIT wilt opnemen, kan dat via onderstaande contactgegevens.              Website: www.hirit.nl              E-mail: info@hirit.nl              Telefoonnummer: +31 (0) 628509330

3.          Persoonsgegevens

3.1.       De volgende persoonsgegevens zullen verwerkt en of gedeeld worden zodra deze in ons recruitmentsysteem zijn aangeboden maar pas wanner er een persoonlijk geprek heeft plaatsgevonden met de kandidaat. Zonder goedkeuren worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden.

              (a)         Voor- en achternaam;               (b)         telefoonnummer;               (c)          e-mailadres;               (d)         cv-gegevens;               (e)        geboortedatum;               (f)          geslacht;               (g)         LinkedIn profiel adres;               (h)         portretten en overig beeldmateriaal (foto’s en video’s);               (i)          samenvatting van de kennismaking.

3.2.       Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerk in het systeem van Recruitee. Aanvullende voorwaarden zijn hier te vinden: https://recruitee.com/nl/terms#3

4.           Doeleinden

4.1.       Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden;               (a)         de uitvoering van onze dienstverlening;               (b)         het creëren van talentpools;               (c)         het toesturen van afspraken bij klanten;               (d)         monitoring van de status in het sollicitatieproces bij de klant;

5.           Gebruik van persoonsgegevens

5.1.       Bij het gebruik van onze diensten en website kun je persoonsgegevens invoeren en laat je anderszins gegevens achter. 5.2.       Je persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door HIRIT om uitvoering te geven aan de sollicitatieprocedure tussen jou en de klant. HIRIT verwerkt ook persoonsgegevens wanneer zij daartoe wettelijk gezien het recht dan wel de verplichting heeft, omdat HIRIT daartoe een gerechtvaardigd belang heeft, dan wel in voorkomend geval op basis van een andere grondslag.

6.           Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 6.1.       Wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening aan jou, stuurt HIRIT de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen. Dat zijn derde partijen zoals, maar niet beperkt tot, associate partners, IT-ondernemingen die HIRIT assisteren met de website, ATS en het opslaan van data, de boekhouder of accountant, partijen die samen met of voor HIRIT marketingactiviteiten verrichten en de belastingdienst of andere overheidsinstanties waartoe HIRIT verplicht is de informatie te delen. 6.2.       Indien HIRIT jouw gegevens aan een derde verstrekt, dan is die derde verplicht jouw gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor ze zijn verstrekt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt wanneer de wet dat voorschrijft vastgelegd in een gegevensuitwisselings- of verwerkersovereenkomst. 6.3.       HIRIT zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht. 7.           Beveiliging en bewaring 7.1.       HIRIT neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. 7.2.       HIRIT bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en in ieder geval niet langer dan 365 dagen. Wanneer je jouw toestemming intrekt, dan verwijdert HIRIT die persoonsgegevens waarvoor toestemming is verleend. Het voorgaande is niet van toepassing indien HIRIT jouw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting. 7.3.       Recruitee neemt zelf ook technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en zijn hier te vinden: https://recruitee.com/nl/terms#4

8.           Cookies en profilering

8.1.       Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je een website van HIRIT bezoekt. Op de website(s) van HIRIT worden cookies gebruikt om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kun je eenvoudiger door de betreffende website navigeren. 8.2.       Voor het gebruik van tracking cookies vraagt HIRIT toestemming wanneer je de website gebruikt. Wanneer je geen toestemming verleent, worden er geen tracking cookies verwerkt. 8.3.       Daarnaast kan HIRIT gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maakt HIRIT gebruik van Recruitee Analytics. 8.4.       Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser

9.           Websites van derden

De website van HIRIT kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. HIRIT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10.         Social media

Er zijn mogelijk social media knoppen op deze website opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken als Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin, Instagram, Indeed en Google+. Indien je op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin, Instagram, Indeed en Google+ om te zien hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan.

11.         Wijzigingen

HIRIT kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12.         Jouw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om HIRIT een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kun je vragen om jouw               persoonsgegevens aan je over te dragen. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen vier weken antwoord. Je kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@hirit.nl

13.         Klachten

HIRIT hoort het graag indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.